Polityka prywatności

 1. Poniższa polityka bezpieczeństwa danych KatarzynaBednarska.com prowadzący Katarzyna Bednarska z siedzibą w Gdańsku (80-312), ul. Wita Stwosza 23a/7; NIP: 5842409034, REGON: 220181623, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, została opracowana na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Znajdujące się poniżej zasady Polityki Prywatności obowiązują za każdym razem, gdy korzystają Państwo ze sklepu internetowego www.katarzynabednarska.com . Dlatego aby być pewnym, że akceptują Państwo obowiązujące zasady Polityki Prywatności zachęcamy do zapoznania się z nimi za każdym razem gdy odwiedzają Państwo Sklep.
 3. Składając zamówienie, Klient świadomie akceptuje warunki Polityki Prywatności oraz zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie powierzonych danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży, przy ewentualnym zwrocie/wymianie/reklamacji towaru. Wyrażenie zgody Klienta na udostępnianie swoich danych osobowych w celu otrzymywania wiadomości o promocjach, nowościach, wyprzedażach oraz wydarzeniach stanowi o akceptacji zasad Polityki Prywatności.
 4. Sklep jako administrator strony nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom do celów marketingowych.
 5. Udostępnianie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.
 6. Udostępnione przez klientów dane osobowe, pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży, wystawienia dowodu sprzedaży, wysyłki towaru, ewentualnego zwrotu/ reklamacji oraz w celu otrzymywania wiadomości o promocjach, nowościach, wyprzedażach oraz wydarzeniach to następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres wysyłki (zazwyczaj adres zameldowania; adres na który ma dotrzeć przesyłka), telefon (umożliwia skontaktowanie się z Klientem w sytuacji gdy wystąpiły problemy z dostarczeniem przesyłki), dane dotyczące płatności (płatność za pobraniem, przelew itp.).
 7. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do ich wglądu, dokonania zmiany a także do zaprzestania udostępniania swoich danych. Każda zmiana może być dokonana przez Klienta poprzez rejestrację na koncie założonym w Sklepie. Istnieje również możliwość pisemnego zgłoszenia chęci dokonania zmian danych osobowych na adres Katarzyna Bednarska ul. Wita Stwosza 23a/7, 80-312 Gdańsk.
 8. Zapewniamy, że jedynym administratorem powierzonych przez Klientów danych osobowych jest firma Katarzyna Bednarska z siedzibą w Gdańsku (80-312), ul. Wita Stwosza 23a/7; NIP: 5842409034, REGON: 220181623, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 9. Całość udostępnionych nam informacji jest bezpieczna w bazie danych Sklepu, nikt oprócz osób do tego uprawnionych nie ma dostępu do danych osobowych naszych Klientów.
 10. Udostępnione nam dane nie są udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów uczestniczących w realizacji umowy sprzedaży, współpracujących z administratorem Sklepu, takich jak firmy kurierskie. Uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych są również właściwe organy państwowe, na mocy odrębnych przepisów.
 11. Dane osobowe naszych Klientów są przechowywane, przetwarzane i chronione według odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które to środki zapewniają sklep poufność i integralność.
 12. Sklep otrzymuje informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń internetowych, które zawarte są w logach systemowych (np. adres IP). Sklep może wykorzystywać te informacje w celach technicznych i statystycznych, pomagających na ulepszenie naszego serwisu internetowego i oferowanie bardziej dogodnej dla naszych Klientów obsługi. Tego typu otrzymane informacje są całkowicie bezpieczne dla naszych Klientów i gwarantują całkowitą anonimowość.
 13. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności.
Aktualizuję...
 • Brak produktów w koszyku.